Trendprognose wegverkeer 2015 - 2020 voor RWS

In milieustudies die Rijkswaterstaat (RWS) uitvoert rond het hoofdwegennet, gebruikt RWS naast langetermijnverwachtingen van het wegverkeer ook korte- en middellangetermijnverwachtingen. Volgens de meest recente inzichten wordt verwacht dat in 2015 (korte termijn) de omvang van het wegverkeer op het hoofdwegennet met 2,6 procent toeneemt en de congestie van 7,9 procent. Voor het jaar 2020 (middellangetermijn) wordt op het hoofdwegennet, in vergelijking met 2014, een toename verwacht van 9,6 procent voor de omvang van het wegverkeer en een toename van 28,9 procent voor de voertuigverliesuren.

De verwachtingen zijn gebaseerd op een trendprognose die het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in maart 2015 op verzoek van het Directoraat Generaal Bereikbaarheid heeft opgesteld. De trendprognose voor de periode 2015 - 2020 is opgesteld met het middellangetermijnmodel voor het wegverkeer van het KiM. Het uitgangspunt is daarbij de realisatie van het wegverkeer en de congestie op het hoofdwegennet tot en met 2014. De verwachtingen voor de ontwikkeling van de verklarende variabelen in het model voor periode 2015 - 2020 zijn ontleend aan de op 20 maart 2015 beschikbare publicaties.