Maatschappelijke effecten van vervanging en renovatieprojecten

In de komende jaren is een groot aantal infrastructurele kunstwerken zoals viaducten en landtunnels in het Nederlandse hoofdwegennet aan vervanging of renovatie (V&R) toe. Gelijktijdige vervanging is niet doelmatig, en bovendien kan hierdoor een kasprobleem ontstaan.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (MinIenM) moet daarom bepalen hoe de kunstwerken vervangen of gerenoveerd gaan worden. Twee belangrijke vragen daarbij zijn: In welke volgorde en op welke manier? Zo kan MinIenM kiezen voor een korte intensieve periode van werkzaamheden in combinatie met een totale afsluiting van een kunstwerk of juist voor een langere duur in combinatie met een snelheidsbeperking.

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft op verzoek van MinIenM in kaart gebracht welke afwegingen van belang zijn om goede keuzes te maken bij V&R. De publicatie ‘Maatschappelijke prioritering V&R-projecten’ bevat daarbij een methodische verkenning van hoe maatschappelijke kosten en baten kunnen worden meegenomen bij V&R-afwegingen.