Het west-oost goederenvervoer in Nederland: modal shift naar spoor?

Het aandeel spoor in het goederenvervoer tussen de regio’s Rijnmond en Noordzeekanaalgebied enerzijds en Duitsland en Italië anderzijds is in de periode 2005-2014 is met 4,9 procentpunten toegenomen. Voor containers (TEU) betreft de toename 8,0 procentpunten. Dit zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek naar het west-oost goederenvervoer dat het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) op verzoek van het Directoraat-Generaal Bereikbaarheid, Directie Openbaar Vervoer en Spoor, heeft uitgevoerd.