Publicaties die zijn uitgebracht door het KiM bevatten een korte introtekst, een samenvatting en het volledige onderzoek in een PDF-bestand. Van alle artikelen en presentaties is waar mogelijk het originele bestand opgenomen, en anders wordt verwezen naar de bron via een link. U mag zonder toestemming citeren uit KiM-publicaties onder vermelding van het KiM als bron.

484 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

PRC geforceerde modal shift eindrapport

Document (onderzoekspublicatie) | 01-09-2007

Geforceerde Modal Shift: second opinion

Notitie | 01-09-2007

Denken in scenario’s: onzekerheid beheersen

In deze notitie van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid worden de verschillende toepassingsmogelijkheden van scenario's ...

Document (onderzoekspublicatie) | 31-07-2007 | Frans van Beek

Bijlage bij beleving en beeldvorming van mobiliteit

Document (onderzoekspublicatie) | 03-07-2007

Publieke belangen en weginfrastructuur

In discussies over de organisatie van het beheer van wegen in Nederland valt de term 'publieke belangen' nogal eens. Wat zijn nu ...

Document (onderzoekspublicatie) | 03-07-2007 | Mark Lijesen, Joost Kolkman, Sieds Halbesma

Beleving en beeldvorming van mobiliteit

Hoe beoordelen Nederlanders de auto, het openbaar vervoer en de fiets? Wat vinden Nederlanders de prettigste wijze van ...

Document (onderzoekspublicatie) | 03-07-2007 | Lucas Harms, Peter Jorritsma, Nelly Kalfs

Mobiliteitsbalans 2007

Dit rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) beschrijft de stand van zaken in de mobiliteit in Nederland en ...

Document (onderzoekspublicatie) | 12-06-2007

Toekomstverkenning vervoer gevaarlijke stoffen over de weg 2007

Het vervoer van gevaarlijke stoffen brengt veiligheidsrisico's met zich mee. Om de veiligheidsaspecten hiervan goed te kunnen ...

Document (onderzoekspublicatie) | 29-05-2007

Werkprogramma 2007

Werkprogramma 2007 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid | KiM.

Werkprogramma | 15-05-2007

Reductiemogelijkheden CO2-emissie transportsectoren

Te hoge concentraties broeikasgassen (met CO2 als belangrijkste) in de atmosfeer kunnen leiden tot klimaatverandering. Het ...

Document (onderzoekspublicatie) | 01-05-2007 | Pieter Wouters, Jan Anne Annema