Publicaties

Publicaties die zijn uitgebracht door het KiM bevatten een korte introtekst, een samenvatting en het volledige onderzoek in een PDF-bestand. Van alle artikelen en presentaties is waar mogelijk het originele bestand opgenomen, en anders wordt verwezen naar de bron via een link. U mag zonder toestemming citeren uit KiM-publicaties onder vermelding van het KiM als bron.

531 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Nieuwsbrief KiM december 2008 - nummer 6

In deze nieuwsbrief: Grijs op reis, Verkenning autoverkeer 2012, Doelen en daden, Invloed van infrastructuur op de economie, ...

Nieuwsbrief | 18-12-2008

Breda - Utrecht uitgerekend : audit over de vervoerwaarde van een nieuwe spoorlijn

Op verzoek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) een studie van BAM ...

Document (onderzoekspublicatie) | 15-12-2008 | Fons Savelberg, Henk van Mourik

Samenwerking tussen zeehavens

Zeehavens beconcurreren elkaar om lading en omzet. In beginsel is dat vanuit economisch perspectief een gezond uitgangspunt. ...

Document (onderzoekspublicatie) | 12-12-2008 | Pauline Wortelboer-van Donselaar, Joost Kolkman

Koers op kennis: aansturing onderzoeksinfrastructuur luchthaven en luchtvaartbeleid

Om tot een legitieme, effectieve en efficiënte aansturing van de kennisinfrastructuur te komen zijn een aantal aandachtspunten ...

Document (onderzoekspublicatie) | 02-12-2008 | Sieds Halbesma, Willy Diddens, Joost Kolkman, Sytze Rienstra, Ellen van der Werff

Psychologie en prijsbeleid: acceptatie en effectiviteit van de kilometerprijs

Eind 2007 presenteerde het kabinet de plannen voor een andere manier van betalen voor mobiliteit. Mensen gaan meer betalen voor ...

Document (onderzoekspublicatie) | 26-11-2008 | Lucas Harms, Ellen van der Werff

Grijs op reis: over de mobiliteit van ouderen

In het huidige publieke debat over vergrijzing is de aandacht voor transportgerelateerde vraagstukken onderbelicht. Er is weinig ...

Document (onderzoekspublicatie) | 20-11-2008 | Peter Jorritsma, Marie-José Olde Kalter

Application of ALBATROSS to aging and mobility scenarios for the year of 2020

Document (onderzoekspublicatie) | 20-11-2008

Decentraal Spoor Centraal : quickscan van de marktontwikkelingen in het personenvervoer op gedecentraliseerde spoorlijnen

Twintig spoorlijnen voor personenvervoer fungeren inmiddels onder verantwoordelijkheid van decentrale overheden (provincie en ...

Document (onderzoekspublicatie) | 22-10-2008 | Harry van Ooststroom, Fons Savelberg

Doelen en daden : herijking van de Nota Mobiliteit

De notitie ‘Doelen en daden, herijking van de Nota Mobiliteit’ van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid geeft antwoord op ...

Document (onderzoekspublicatie) | 22-10-2008 | Fons Savelberg

Flexibiliteit en optiewaarde bij ruimtelijke investeringsprojecten

Bij infrastructuurprojecten is vaak sprake van grote onzekerheid. De Rijksoverheid heeft de afgelopen jaren belangrijke stappen ...

Document (onderzoekspublicatie) | 20-10-2008 | Jeroen in 't Veld (Rebel Group Advisory), Sigrid Schenk (Rebel Group Advisory)