Publicaties

Publicaties

Publicaties die zijn uitgebracht door het KiM bevatten een korte introtekst, een samenvatting en het volledige onderzoek in een PDF-bestand. Van alle artikelen en presentaties is waar mogelijk het originele bestand opgenomen, en anders wordt verwezen naar de bron via een link. U mag zonder toestemming citeren uit KiM-publicaties onder vermelding van het KiM als bron.

563 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

De impact van de coronacrisis op de reistijdwaardering

Kengetallen voor de reistijdwaardering worden gebruikt voor het bepalen van infrastructuurbaten. Het hoofdveldwerk om deze ...

Publicatie | 23-07-2021

De effecten van COVID-19 op mobiliteit: een analyse van de (wetenschappelijke) literatuur

Sinds het uitbreken van de COVID-19 pandemie onderzoekt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) geregeld de effecten ...

Notitie | 23-07-2021 | Roel Faber, Marije Hamersma

Op weg met LEV: de rol van lichte elektrische voertuigen in het mobiliteitssysteem

In het straatbeeld zien we steeds vaker lichte elektrische voertuigen, zoals elektrische snor- en bromfietsen (e-scooters), ...

Publicatie | 09-07-2021

Klimaatverandering en het mobiliteitssysteem

Door klimaatverandering neemt de kans op schade aan de infrastructuur toe, als gevolg van droogte, hitte, hevige neerslag of ...

Publicatie | 01-07-2021 | Taede Tillema, Saeda Moorman, Martijn van der Horst, Hidde Boonstra, Maarten Kansen

Rapport Deltares: Klimaatgevoeligheid hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en spoor (bijlage bij KiM-rapport Klimaatverandering en het mobiliteitssysteem)

In het kader van het opstellen van de Integrale Mobiliteitsanalyse/IMA (voorheen de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse/NMCA) ...

Publicatie | 01-07-2021

Reflectie vanuit parate kennis op Beleidsvoornemen gunning vervoerconcessie hoofdrailnet 2025

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft de 'Reflectie vanuit parate kennis op Beleidsvoornemen gunning ...

Notitie | 29-06-2021 | Peter Bakker, Sytze Rienstra

Thuiswerken, thuisonderwijs en mobiliteit: inzichten MPN meting april 2021

Het aandeel Nederlanders dat in enige mate thuiswerkt was in april 2021 ongeveer gelijk aan januari 2021, namelijk 48%. Wel ...

Presentatie | 16-06-2021 | Marije Hamersma, Mathijs de Haas, Roel Faber, Lizet Krabbenborg

Trendprognose wegverkeer 2021-2026

De verkeersprestatie op het hoofdwegennet (HWN) en op totaal Nederlands grondgebied groeit naar verwachting in de periode ...

Notitie | 14-06-2021 | Marlinde Knoope, Amelia Huang, Jan Francke

Actualisatie verkenning ov-gebruik 2021-2025

Het gebruik van het openbaar vervoer (ov) in Nederland kan in 2025 weer op het niveau van voor de coronacrisis in 2019 uitkomen. ...

Notitie | 14-06-2021 | Jan Francke

Uitkomsten second opinion MKBA A2 Deil-Vught

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een ...

Notitie | 09-06-2021 | Martijn van der Horst, Johan Visser