Derde symposium Mobiliteitspanel Nederland op 10 april 2018

Na twee succesvolle Mobiliteitspanel Nederland Symposia, organiseert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) het derde symposium, samen met de TU Delft en DANS (Data Archiving and Networked Services). Dit jaar zal het symposium plaatsvinden op 10 april 2018.

Locatie MPN-symposium

Het symposium vindt plaats in het Java-gebouw NWO, Laan van Nieuw Oost-Indië 300, 2593 CE Den Haag (naast treinstation Den Haag Laan van NOI)

Wat is het MPN?

Het Mobiliteitspanel Nederland (MPN) is een huishoudpanel dat is gestart in 2013. De data die wordt verzameld met het MPN wordt gebruikt om trends in het reisgedrag te onderzoeken van een vaste groep personen en huishoudens over een langere tijdsperiode. Verandert je reispatroon als je van de stad naar het platteland verhuist? Waarom kiezen sommige mensen ervoor om te gaan lopen of fietsen? Wat is het belang van gezondheid bij een mode shift naar active modes? Met behulp van het MPN proberen we vragen als deze te beantwoorden.

Onderwerpen symposium

Tijdens het derde symposium zullen onderzoekers van verschillende organisaties onderzoek, gebaseerd op het MPN en andere panelstudies, presenteren. De onderwerpen omvatten onder andere:

  • Reispatronen van e-bikegebruikers
  • Gezondheid en mobiliteit
  • Determinanten van immobiliteit
  • Mobility as a Service (MAAS)
  • Woonvoorkeuren van huishoudens
  • Gebruik van smartphones in panelstudies

Aanmelden MPN-symposium

Deelname aan het symposium is gratis en lunch en een borrel worden verzorgd. De voertaal van het symposium is Engels.

Het KiM verheugt zich op uw komst op 10 april in Den Haag. U kunt zich online aanmelden voor het symposium.

Voorlopig programma

10.00 – 10.30 Registratie

10.30 – 11.00 Introductie

11.00 – 12.40 Sessie 1

12.40 – 13.40 Lunch

13.40 – 15.20 Sessie 2

15.20 – 15.35 Pauze

15.35 – 16.50 Sessie 3

16.50 – 18.00 Borrel