Factsheet – Hoe levensgebeurtenissen het reisgedrag beïnvloeden

De manier waarop mensen reizen, is meestal gewoontegedrag. Mensen denken vaak niet meer bewust na over de manier waarop zij reizen, maar kiezen uit gewoonte telkens dezelfde manier. Ze gaan bijvoorbeeld altijd met de auto naar het werk. Maar wat als er in het leven van mensen iets verandert? Doorbreekt dit dan hun gewoontegedrag? En zo ja, hoe verandert het reisgedrag dan? Met het Mobiliteitspanel Nederland (MPN) heeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) onderzocht hoe mensen hun reisgedrag veranderen nadat zo’n levensgebeurtenis heeft plaatsgevonden. Deze factsheet geeft een kort overzicht van de resultaten uit dit onderzoek.