Factsheet - Stabiele beelden: trends in beleving en beeldvorming van mobiliteit

Sinds 2005 is er weinig veranderd in de beleving van en beeldvorming van de auto, de fiets en het openbaar vervoer. Nederlanders waarderen de auto nog steeds als meest aantrekkelijke vervoerwijze en het openbaar vervoer als minst aantrekkelijke vervoerwijze. Dit is een belangrijke uitkomst van een onderzoek naar trends in beleving en beeldvorming van mobiliteit. Deze factsheet geeft een kort overzicht van de resultaten uit dit onderzoek.