Computer assisted web-interviewing met een mix van apparaten: een longitudinaal onderzoeksperspectief

Respondenten vullen steeds vaker vragenlijsten in via hun smartphone of tablet. In Noordwest Europa was in 2016 het aantal mobiele respondenten in online panels al meer dan 33%. Heeft dit gevolgen voor longitudinaal onderzoek en de datakwaliteit en datakwantiteit? Onderzoekers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) onderzochten deze ontwikkeling en concluderen dat uitsluiten van deze mobiele respondenten geen optie is. Ook omdat deze groep veelal niet alsnog een traditioneel apparaat zal gebruiken.

Relatief belang van smartphone- en tabletgebruikers in panelstudie onderzocht

Respondenten vullen tegenwoordig online vragenlijsten in via traditionele apparaten (desktop en laptop) en steeds vaker ook via mobiele apparaten (smartphone en tablet). Die diversiteit vormt een mogelijke uitdaging voor longitudinaal onderzoek waar de continuïteit in datakwaliteit en kwantiteit van groot belang zijn.

De onderzoekers bestudeerden het relatieve belang van smartphonegebruikers en tabletgebruikers binnen een panelstudie. Hoe deze mobiele respondenten wel of niet te faciliteren en of er effecten zijn van het actief ondersteunen van de smartphonegebruikers en tabletgebruikers binnen online vragenlijsten.

Respondent via smartphone of tablet actief faciliteren

Het gebruik van mobiele apparaten is niet willekeurig verdeeld over de populatie respondenten.

De mobiele respondent heeft een profiel dat deels aansluit bij de moeilijk te bereiken doelgroepen voor online vragenlijsten. Gelet op het relatieve en absolute belang van deze mobiele respondenten is uitsluiten geen optie. Ook omdat deze groep veelal niet alsnog een traditioneel apparaat gaat gebruiken.

Het beste kunnen deze respondenten actief worden gefaciliteerd in het online-onderzoek met een responsief of adaptief survey ontwerp en meer eenvoud in de vragenlijst.

Het actief ondersteunen van mobiele apparaten heeft ook duidelijke positieve effecten op het verminderen van uitval gedurende het invullen van de vragenlijsten. Ook de totale doorlooptijd wordt zo verkort. Beide zijn een goede indicatie voor een verminderde belasting op de respondent.

Aanpak onderzoek

Het KiM gebruikte voor het onderzoek een reeks meta-analyses, waarbij inzichten uit eerdere studies konden worden gecombineerd en geaggregeerd. De meta-analyses werden aangevuld met de belangrijkste inzichten uit de internationale literatuur. De resultaten werden gebruikt voor het innovatie traject van het Mobiliteitspanel Nederland (MPN). Het onderzoek is gepubliceerd in Transport Research Procedia.