Do attitudes cause travel behavior or vica versa?

Geprresenteerd tijdens het MPN symposium 2016 door Maarten Kroesen (Delft University of Technology) , Susan Handy (University of California at Davis) en Caspar Chorus (Universiteit Delft)