Using Inverted Relative Entropy to Determine the Representativeness of Samples in Mobility Panels

Reisgedrag wordt beïnvloedt door tal van factoren. Veranderingen in reispatronen kunnen normaliter worden afgeleid uit paneldata. Echter, non-random uitval kan de externe validiteit van resultaten die verkregen worden uit panel data negatief beïnvloeden. Hierdoor kan het nodig zijn om extra respondenten te werven tussen waves van het panel. De vraag is echter hoe moet worden bepaald hoeveel en welke respondenten geworven moeten worden.

In dit paper wordt een nieuwe methode geïntroduceerd om de toegestane afwijking van de sample ten opzichte van de populatie te berekenen. Deze methode is gebaseerd op het principe van geïnverteerde relatieve entropie. Op basis van de berekende toegestane afwijking kan worden bepaald of de sample representatief is voor de populatie en, indien nodig, worden berekend welke respondenten moeten worden toegevoegd aan de sample. Met de voorgestelde methode is het mogelijk om rekening te houden met de complexiteit die het werven van respondenten met bepaalde (combinaties van) karakteristieken met zich meebrengt. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een aantal uitgewerkte toepassingen van de methode. Het paper eindigt met een discussie omtrent deze nieuwe methode en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek.