Luchtvaartfeiten

In het Regeerakkoord heeft het kabinet een Luchtvaartnota aangekondigd. De directie Luchtvaart van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan deze nota en stelt hiervoor een kennisbasis op. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) is hierbij onder meer gevraagd inzicht te bieden in de ontwikkeling van de aantallen vluchten, passagiersstromen en goederenstromen op de Nederlandse luchthavens.

De factsheet 'Luchtvaartfeiten - Overzicht van aantallen vluchten, passagiersstromen en goederenstromen op de Nederlandse luchthavens' geeft deze ontwikkelingen weer. We richten ons hierbij op Schiphol en op de regionale luchthavens bij Rotterdam, Eindhoven, Maastricht en Groningen. Het verkeer op de overige Nederlandse luchthavens, zowel burgerluchthavens als militaire luchthavens, is in deze factsheet niet meegenomen