Gedrag vóór en na de COVID-pandemie

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) doet regelmatig metingen onder respondenten van het Mobiliteitspanel Nederland (MPN) om ontwikkelingen in de mobiliteitsbeleving, het mobiliteitsgedrag en de verwachtingen voor de toekomst inzichtelijk te maken. Deze notitie bevat inzichten op basis van de meest recente meting (oktober/november 2022) en vergelijkt deze met de situatie vóór de pandemie (oktober/november 2019). Bij enkele onderwerpen worden ook verwachtingen voor de lange termijn (zolang er geen nieuwe COVID-maatregelen zijn) gepresenteerd.