Review beleidsdiscussie CO2-emissie bij personenvervoer over de weg

Deze gezamenlijke notitie van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) en het Milieu en Natuurplanbureau (MNP) geeft een review van de actuele beleidsdiscussies rond de personenauto en CO2-uitstoot. De notitie is geschreven ter voorbereiding van een gezamenlijk advies van de Raad voor Verkeer en Waterstaat, de Algemene Energieraad en de VROM-raad over ‘energie- en klimaatbeleid voor verkeer en vervoer’. Er worden drie hoofdonderwerpen in behandeld: het inzicht in de beleidsdiscussies rond technische opties, inzicht in de beleidsdiscussies rond overige opties en inzicht in beleidsperspectieven.