Uitwisseling gebruikersgroepen ‘auto-ov’

Eerdere studies hebben laten zien dat de uitwisseling van gebruikers tussen auto en openbaar vervoer op nationale schaal bescheiden is. Deze wisselwerking treedt alleen op in specifieke situaties en voor een beperkte groep reizigers.

In het publieke debat is men daarentegen juist vaak optimistisch over de kansen om automobilisten naar het ov te trekken. De discussie over de daadwerkelijke omvang van de wisselwerking tussen auto en ov keert daardoor regelmatig terug. Het Ministerie van IenM heeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid gevraagd de kennis op dit gebied nog eens op een rij te zetten en te actualiseren. Het antwoord op deze vraag is ook van belang voor de noodzaak om al dan niet complexe rekenmethodes toe te passen om de toekomstige ontwikkeling van de mobiliteit te bepalen.