MPN – Nieuwe inzichten in ons dagelijks vervoer

Met het Mobiliteitspanel Nederland is inmiddels al vier jaar aan data verzameld. Er zijn ondertussen al vele onderzoeken op deze data uitgevoerd. Net als twee jaar geleden is er een korte animatie gemaakt waarin enkele resultaten worden weergeven van onderzoeken die de afgelopen tijd op data van het Mobiliteitspanel Nederland zijn uitgevoerd.

Zo is er de afgelopen tijd onder andere onderzoek uitgevoerd naar de invloed van verschillende levensgebeurtenissen, zoals de geboorte van een kind of een verhuizing, op veranderingen in het reispatroon van mensen (zie voor meer informatie de factsheet ‘Hoe levensgebeurtenissen het reisgedrag beïnvloeden’). Ook is er gekeken naar het delen van auto’s onder vrienden, kennissen en buren en het gebruik van navigatiesystemen in de auto (zie voor meer informatie de e-publicatie ‘Navigatiesystemen: wie, wanneer en waarom?'). Daarnaast is met het Mobiliteitspanel Nederland bekeken hoe mensen tegen verschillende vervoermiddelen aankijken en hoe dit veranderd is ten opzichte van de situatie 10 jaar geleden (zie voor meer informatie de brochure ‘Stabiele beelden’). Tot slot geeft de animatie al een korte inkijk in onderzoeken waarmee het Mobiliteitspanel Nederland binnenkort aan de slag gaat.

Nieuwe inzichten in ons dagelijks vervoer

Het Mobiliteitspanel Nederland bekijkt de rol van vervoer in de levens van miljoenen Nederlanders.

Daarvoor houden 2000 huishoudens elk jaar 3 dagen lang al hun verplaatsingen bij.

En dat heeft weer nieuwe inzichten opgeleverd!

Neem het gezin van Sandra en Marcel.

Hun reispatroon is al een aantal jaar hetzelfde...en dat geldt voor bijna iedereen in de straat!

Maar niet voor hun buren Ahmed en Anna.

Zij deden eerst álles op de fiets.

Maar sinds de baby er is... gaan ze vooral met de auto...en de benenwagen!

Even verderop wonen de studenten Sophie en Christine.

In het weekend lenen zij wel eens de auto van Marcel.

Maar meestal gebruikt Marcel zijn auto zelf. De navigatie, die staat vaak uit.

Ténzij hij een belangrijke afspraak heeft.

Niet dat hij er altijd naar luistert. Soms weet hij namelijk handige binnendoorweggetjes...

Navigatie..maar ook elektrische fietsen, wifi in de trein en zuinigere auto’s..tussen 2005 en 2016 is er een hoop veranderd in het vervoer.

Toch waarderen Nederlanders de verschillende vervoermiddelen precies hetzelfde als 10 jaar geleden!

Verandert je reispatroon als je van de stad naar het platteland verhuist?

Waarom kiezen mensen ervoor om te gaan lopen en fietsen?

Met deze en andere vragen gaat het Mobiliteitspanel Nederland binnenkort aan de slag!