Stabiele beelden: trends in beleving en beeldvorming van mobiliteit

Sinds 2005 is er weinig veranderd in de beleving van en beeldvorming over de auto, de fiets en het openbaar vervoer. Nederlanders waarderen de auto nog steeds als meest aantrekkelijke vervoerwijze en het openbaar vervoer als minst aantrekkelijke vervoerwijze. Dit is een belangrijke uitkomst van een onderzoek naar trends in beleving en beeldvorming van mobiliteit. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft dit onderzoek op verzoek van het Directoraat-Generaal Bereikbaarheid uitgevoerd (DGB).

Het onderzoek laat verder zien dat Nederlanders nu iets positiever oordelen over het openbaar vervoer, maar dat de meerderheid terughoudend blijft over het gebruik ervan. Vooral de grote groep niet-gebruikers is kritisch.

‘Stabiele beelden’ geeft een overzicht van de eerste resultaten van het onderzoek naar trends in beleving en beeldvorming van mobiliteit. Binnenkort verschijnt het uitgebreide achtergrondrapport.