Mobility-as-a-Service: kansen en verwachtingen

Wat is Mobility-as-a-Service (MaaS)? Wie gaan MaaS gebruiken? En waarvoor? En wat zijn de mogelijke gevolgen van het gebruik van MaaS? In de brochure 'Mobility-as-a-Service: kansen en verwachtingen' geven we een antwoord op deze en andere vragen.

Onderzoeksprogramma

De antwoorden hebben we geformuleerd aan de hand van de inzichten uit het onderzoeksprogramma rondom Mobility-as-a-Service (MaaS) bij het KiM. We gebruiken de resultaten uit drie studies uit de periode 2019-2020: 'MaaS onder de loep', 'Kansrijke groepen voor MaaS' en 'Kansrijke verplaatsingen voor MaaS'.

Deze brochure is de 2e brochure die verschijnt in het kader van het onderzoeksprogramma MaaS. Eerder verscheen 'Meer zicht op MaaS'. Daarin werden de onderzoeksresultaten uit de 1e fase van het programma gebundeld: een literatuurstudie rondom MaaS en inzichten uit focusgroepgesprekken.