Uitwerkingen Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen voor speciale rijks- en zee- en luchthavenprojecten

In twee notities geeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) een uitwerking voor speciale rijksprojecten en zee- en luchthavenprojecten voor de werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen.

Uitwerking van speciale rijksprojecten voor de Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen

In deze notitie van het KiM wordt voor Maatschappelijke Kosten-Batenanalyses (MKBA) van speciale rijksprojecten toegelicht onder welk kader deze vallen. Als kader voor speciale rijksprojecten geldt de Algemene Leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse van het CPB en PBL (2013). Is een speciaal rijksproject onderdeel van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), dan vallen deze projecten onder de nieuwe Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen (Rijkwaterstaat, Steunpunt Economische Evaluatie) maar zijn extra controles of processtappen vereist. Deze notitie bevat daarvan een verdere uitwerking.

Uitwerking van zee- en luchthavenprojecten voor de Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen

In deze notitie van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid wordt voor Maatschappelijke Kosten-Batenanalyses (MKBA) van zee- en luchthavenprojecten toegelicht onder welk kader deze vallen. Samengevat, als deze onderdeel zijn van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), dan geldt de nieuwe werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen (Rijkwaterstaat, Steunpunt Economische Evaluatie). Als het gaat om andersoortige nationale beslissingen rondom zee- en luchthavens (dus niet om infrastructuurinvesteringen in het kader van MIRT), dan kan ook een MKBA worden opgesteld. Voor dergelijke MKBA’s geldt de algemene MKBA leidraad, zoals in 2013 gepubliceerd door CPB en PBL.