Klimaateffecten in luchtvaart MKBA's

Het waarderen van klimaateffecten in maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA's) voor luchtvaartprojecten is nog in ontwikkeling. Deze notitie van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) geeft enkele instructies voor een consistente waardering van dit type effecten, ten behoeve van de opstellers van MKBA's.