Mobiliteit is een vehikel

Mobiliteit zelf is geen doel, maar een middel waarmee we bereikbaarheidsdoelen nastreven, terwijl we nadelige gevolgen voor de leefbaarheid en veiligheid willen beperken. Deze boodschap staat centraal in de notitie 'Mobiliteit is een vehikel' van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Mobiliteitsopgaven richten zich op elk van de 3 maatschappelijke thema's bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. De noodzaak om de ambities te kwantificeren en onderling tegen elkaar af te wegen wordt sterker. Indicatoren spelen hierbij een belangrijke rol.

Beschrijven en analyseren

Met de indicatoren kunnen we ontwikkelingen beschrijven en analyseren, streefwaarden benoemen of vaststellen of drempelwaarden worden overschreden. En ze helpen als we veranderingen van de relevante indicatoren in de richting van het beoogde doel willen meten.

Waarden

In hoeverre de mobiliteit de optimale omvang heeft hangt af van de waarden van de indicatoren voor de 3 maatschappelijke thema's: bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Ook bij het leveren van kennis om die balans te vinden, spelen indicatoren een grote rol.