Trendprognose wegverkeer 2021-2026

De verkeersprestatie op het hoofdwegennet (HWN) en op totaal Nederlands grondgebied groeit naar verwachting in de periode 2021-2026 met respectievelijk 8,1% en 4,1% ten opzichte van 2019. Deze groei is niet lineair. In 2020 is de verkeersprestatie sterk gekrompen met 16-17% en verwacht wordt dat de verkeersprestatie grotendeels herstelt in 2022. Het vrachtverkeer op Nederlands grondgebied groeit tot en met 2026 naar schatting met 9,7% ten opzichte van 2019. Dit blijkt uit de trendprognose wegverkeer 2021-2026 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Deze trendprognose is opgesteld in opdracht van Rijkswaterstaat die korte en middellange termijnramingen nodig hebben voor verschillende milieurapportages. Omdat de emissies en geluidseffecten van vracht- anders zijn dan voor personenverkeer, is er naast een raming voor het totale wegverkeer op Nederlands grondgebied en op het hoofdwegennet (HWN) ook een raming gemaakt voor alleen het vrachtverkeer. Met deze notitie geeft het KiM  inzicht in de effecten van de coronacrisis op de verkeersprestatie op de korte en middellange termijn.