De effecten van COVID-19 op mobiliteit: een analyse van de (wetenschappelijke) literatuur

Sinds het uitbreken van de COVID-19 pandemie onderzoekt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) geregeld de effecten hiervan op de mobiliteit in Nederland. Ondertussen zijn er ook in de internationale wetenschappelijke literatuur verschillende inzichten beschikbaar over de effecten van COVID-19 op mobiliteit, in verschillende landen. Het KiM heeft hiervan op basis van een selectie van papers een overzicht gemaakt. 

De notitie gaat in op wetenschappelijke inzichten over effecten van COVID-19 en maatregelen op mobiliteit en op activiteiten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan opties voor mobiliteitsbeleid op de korte termijn (tijdens COVID-19) en de lange termijn (na opheffing van de contactbeperkende maatregelen) die in de literatuur naar voren komen.