Agglomeratie-effecten in MKBA: de stand van zaken

Wanneer mensen en bedrijven zich in elkaars nabijheid begeven, leren en delen ze meer met elkaar waardoor ze productiever kunnen zijn. Mobiliteits- en verstedelijkingsprojecten verhogen de nabijheid van een stedelijk gebied en dragen zo bij aan deze agglomeratie-effecten. Er is echter veel discussie en onduidelijkheid over hoe deze bijdrage in een MKBA berekend dient te worden. 
Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) beoogt met de notitie 'Agglomeratie-effecten in MKBA: de stand van zaken' hierin meer helderheid te verschaffen door middel van interviews met experts en literatuuranalyse. 

In de notitie gaan we in op de mechanismen achter agglomeratie-effecten, omstandigheden waarin agglomeratie-effecten meer tot uiting komen en beschrijven en vergelijken we 3 methoden om agglomeratie-effecten te berekenen (een vuistregel, effectieve dichtheid-methode en ruimtelijk evenwichtsmodel).