Trendprognose wegverkeer 2022-2027

Het verkeer op de Nederlandse wegen neemt weer toe en we leggen dit jaar meer kilometers af dan voorgaande jaren. Naar verwachting komt het niveau van het wegverkeer in heel 2022 boven het pre-covid niveau van 2019 uit, ondanks dat er de eerste maanden van 2022 nog contactbeperkende coronamaatregelen waren. Deze toename geldt voor zowel voor het hoofdwegennet als het onderliggend wegennet. Dit blijkt uit de trendprognose wegverkeer 2022-2027 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). De afschaffing van de contactbeperkende maatregelen, waaronder het thuiswerkadvies medio maart 2022, is een belangrijke reden voor het toenemende verkeer, samen met de bevolkings- en economische groei.