Recente ontwikkelingen en de gevolgen voor het goederenvervoer van, naar en door Nederland

De huidige economische ontwikkelingen leiden in 2022 bij alle modaliteiten in het goederenvervoer tot hogere kosten en een teruglopende vraag. Dit concluderen onderzoekers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in de publicatie 'Recente ontwikkelingen en de gevolgen voor het goederenvervoer van, naar en door Nederland'.

De logistieke verstoringen door COVID-19, de stijgende energieprijzen en de Oekraïne-crisis in combinatie met de EU-sancties, hadden in de eerste helft van 2022  grote invloed op het goederenvervoer. Hierdoor zijn bij alle modaliteiten in het goederenvervoer de kosten toegenomen. In de totale omvang in vervoerd gewicht waren er op basis van CBS-statistieken tot 1 juli 2022 nog geen grote veranderingen te constateren, met uitzondering van de afname van de luchtvracht (-16% ten opzichte van dezelfde periode in 2021).

Verschuivende goederenstromen en vraaguitval

De veranderende economische situatie, zoals de doorwerking van de energieprijzen in de productie, de toegenomen inflatie en de belemmeringen voor handel en transport kunnen wel leiden tot verschuivende goederenstromen en tot vraaguitval in het goederenvervoer. Bij een terugvallende vraag wordt het lastiger om kostenstijgingen door te rekenen aan de klant. Ook komt de rentabiliteit van de transportsectoren in het goederenvervoer onder druk te staan. Uitgaande van de economische verwachtingen van DNB zal het binnenlands goederenvervoer in 2022 nog licht groeien ten opzichte van 2021, mogelijk tussen 0,2 en 1,1%. Voor het internationaal goederenvervoer komt het KiM uit op een bandbreedte tussen -1,0 en +0,8% in 2022 ten opzichte van 2021. In het internationale goederenvervoer kan het totale vervoerd gewicht door de uiteenlopende omstandigheden in 2022 dus licht teruglopen. Dit is op basis van verwachtingen in juni 2022 en kan wijzigen door nieuwe gegevens over de verdere ontwikkelingen van koopkracht, wereldhandel en bbp.