Kostenkengetallen voor het goederenvervoer

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) stelt een update van de kostenkengetallen voor het goederenvervoer beschikbaar voor de vervoerwijzen weg, spoor, binnenvaart, zeevaart, en luchtvaart. De aanleiding hiervoor is dat de kostenkengetallen voor de periode 2016-2018 uit het hoofdonderzoek uit 2020 gedateerd begonnen te raken. Met deze update is de reeks van jaren verlengd met de periode 2019-2021.

Download 'Kostenkengetallen voor het goederenvervoer 2023'

PDF document | 17 pagina's | 255 kB

Publicatie | 30-03-2023

Download 'Bijlage 1 - Cost Figures for Freight Transport'

PDF document | 86 pagina's | 1,4 MB

Publicatie | 30-03-2023

Download 'Bijlage 2 - Kostenkengetallen van de binnenvaart'

PDF document | 65 pagina's | 613 kB

Publicatie | 30-03-2023

Download 'Bijlage 3 - Kostenkengetallen van de binnenvaart verschijningsvorm'

PDF document | 28 pagina's | 317 kB

Publicatie | 30-03-2023

Download 'Bijlage 4 - Kostenkengetallen van de luchtvaart'

PDF document | 5 pagina's | 137 kB

Publicatie | 30-03-2023

Download 'Bijlage 5 - Kostenkengetallen van de luchtvaart verschijningsvorm'

PDF document | 5 pagina's | 136 kB

Publicatie | 30-03-2023

Download 'Bijlage 6 - Kostenkengetallen van het spoorvervoer'

PDF document | 12 pagina's | 281 kB

Publicatie | 30-03-2023

Download 'Bijlage 7 - Kostenkengetallen van het spoorvervoer verschijningsvorm'

PDF document | 12 pagina's | 180 kB

Publicatie | 30-03-2023

Download 'Bijlage 8 - Kostenkengetallen van het wegvoer'

PDF document | 34 pagina's | 362 kB

Publicatie | 30-03-2023

Download 'Bijlage 9 - Kostenkengetallen van het wegvervoer verschijningsvorm'

PDF document | 24 pagina's | 291 kB

Publicatie | 30-03-2023

Download 'Bijlage 10 - Kostenkengetallen van de zeevaart'

PDF document | 7 pagina's | 169 kB

Publicatie | 30-03-2023

Download 'Bijlage 11 - Kostenkengetallen van de zeevaart verschijningsvorm'

PDF document | 7 pagina's | 167 kB

Publicatie | 30-03-2023

Deze kostenkengetallen voor het goederenvervoer zijn gebaseerd op onderzoek naar de bedrijfseconomische kosten van goederenvervoerders. Het KiM heeft de kostenkengetallen laten verzamelen door onderzoeksbureau Panteia.

Segmenten

We maken bij de kostenkengetallen onderscheid tussen verschillende voertuigtypen en goederensoorten. Iedere bestaande combinatie van voertuigtype en goederensoort (bijvoorbeeld een groot binnenvaartschip en erts) is een segment. De kostenkengetallen hebben we per segment uitgedrukt in verschillende eenheden. Voor de kosten van vervoer zijn dit:

  • Kosten per km (€/km)
  • Kosten per uur (€/uur)
  • Kosten per tonkm (€/tonkm)
  • Kosten per ton per uur (€/tonuur)

De kosten van laden, lossen, en wachten hebben we alleen per uur (€/uur) uitgedrukt.
 

Kostenkengetallen goederenvervoer en mobiliteitsbeleid

Kostenkengetallen voor het goederenvervoer zijn van nut voor beleidsmedewerkers en voor collega’s bij Rijkswaterstaat. Zij kunnen de kostenkengetallen gebruiken in bijvoorbeeld beleidsnota’s en in het goederenvervoermodel BasGoed. En onderzoekers van universiteiten, planbureaus en consultancy bureaus gebruiken de kostenkengetallen bijvoorbeeld voor het bepalen van de reistijdwaardering van het goederenvervoer. Die reistijdwaardering wordt weer gebruikt in MKBA’s voor het doorrekenen van de effecten van overheidsmaatregelen. Zo zijn kostenkengetallen voor het goederenvervoer op verschillende manieren van belang voor de beleidsontwikkeling.