Effect op energiegebruik van maximumsnelheid 90 en 80 km/u op snelwegen

Ten behoeve van analyses voor het landelijk crisisplan olie (LCP-O) heeft het KiM de besparing van diesel en benzine bij een generieke verlaging van de maximumsnelheid op het snelwegnet geschat. Dit is één van de potentiële maatregelen in het LCP-O.