Tweedehands voertuigen en CO2-uitstoot

In 2020 werden ongeveer 335.000 tweedehands auto's en andere lichte bedrijfsvoertuigen geëxporteerd van Europa naar Afrika. Tweedehands auto's die vanuit Nederlandse havens geëxporteerd worden, zijn gemiddeld 18,2 jaar oud en hebben een kilometerstand van 226.000 km. Naar aanleiding van de herziening van de richtlijn betreffende autowrakken van de Europese Commissie, heeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) een quickscan gedaan om te kijken of exportregulatie voor tweedehandsauto's leidt tot een CO2-besparing. Exportregulatie kan bijvoorbeeld de export van oude auto's verbieden of eisen opleggen over een minimale Euro-emissieklassse (Euro 4). Het KiM heeft de CO2-besparing van verschillende type exportregulatie niet kunnen bepalen omdat er te weinig bekend is over onder meer de kenmerken van de auto's die momenteel worden geëxporteerd, het gebruik van de tweedehands auto in Afrika en de alternatieven die mensen gaan gebruiken. Vandaar dat het KiM in de notitie 'Tweedehands voertuigen en CO2-uitstoot: Een quickscan van wat we wel en niet weten over de gevolgen van Europese exportregels op CO2-uitstoot in Afrika' concludeert dat er te weinig bekend is om met zekerheid vast te stellen dat exportregulering leidt tot een CO2-besparing.