Beoordeling internationale benchmark spoor 2017 - 2021

ProRail en NS hebben in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een internationale benchmark uitgevoerd. Die benchmark vloeit voort uit hun respectievelijke concessies. Het ministerie van IenW heeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) gevraagd een oordeel over de benchmarkrapportage van ProRail en NS te geven. Eerder beoordeelde het KiM de benchmark 2011-2015 (KiM, 2017) en de benchmark 2015-2018 (KiM, 2020). 

De coronapandemie is de dominante ontwikkeling in de beschouwde periode met veel invloed op de prestaties. Deze benchmark biedt een eerste duiding van de verschillende effecten van de pandemie. In Nederland zijn andere keuzes gemaakt dan elders in Europa. In Nederland is er verder afgeschaald dan in andere landen en komt de treindienst ook minder snel weer op gang. 

ProRail en NS hebben in hun benchmarkrapportage aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering voor trein en spoor. Het KiM sluit zich aan bij de aanbeveling dat de effecten van klimaatverandering op de prestaties en kosten van het treinsysteem nader onderzoek verdienen. 

Tenslotte denkt het KiM dat een verdere verbetering mogelijk is in de verslaglegging door standaard aandacht te hebben voor duiding van de bevindingen (waarom zien we wat we zien?), leerpunten en onderzoeksvragen.

(Zie ook de bijlagen bij de publicatie op rijksoverheid.nl)