Aanbevelingen bij de uitwerking van de afweegmethode Mobiliteitsfonds

Mobiliteitsmaatregelen van de rijksoverheid, waaronder investeringen in de infrastructuur, worden sinds 1 januari 2021 bekostigd uit het Mobiliteitsfonds (MF). Omdat de budgettaire omvang van beleidswensen voor maatregelen groter is dan de in het Mobiliteitsfonds beschikbare vrije ruimte, is een afweging nodig om te bepalen welke beleidswensen wel worden gehonoreerd met een voorlopige financiële reservering en welke niet. Om dit verantwoord en evenwichtig te kunnen doen, ontwikkelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een methode om op een gestructureerde wijze beleidsinhoudelijke beslisinformatie te verzamelen. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) reflecteert in deze notitie op het voorstel voor de afweegmethode. Ook doet het KiM aanbevelingen over waar de benodigde beslisinformatie vandaan kan komen en in welke vorm deze informatie dan toegepast kan worden.

Deze reflectie en aanbevelingen zijn gebaseerd op het voorstel voor de afweegmethode, zoals dat in maart 2023 aan de Tweede Kamer is gepresenteerd. Deze reflectie en aanbevelingen worden meegenomen door IenW in de verdere uitwerking van de afweegmethode. IenW zal de Tweede Kamer naar verwachting in het najaar van 2024 informeren over de uitgewerkte versie van de afweegmethode Mobiliteitsfonds.