Vlieggedrag na de COVID-19 pandemie

De COVID-19 pandemie was de grootste crisis in de commerciële burgerluchtvaart sinds de Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van beschrijvende statistieken kijkt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in deze notitie naar de veranderingen in het vlieggedrag in de nasleep van de pandemie. De nadruk ligt daarbij op de Nederlandse reizigers en de vergelijking van 2023 met 2019. 

Het aantal en aandeel inwoners van Nederland met vliegreizen in 2023 was kleiner dan in 2019. Met name jongeren stappen (weer) in het vliegtuig. De groep 20 tot 30 jaar is goed voor meer dan een kwart van alle vliegreizen. We zien een scherpe daling van het aantal zakenreizen in 2023 ten opzichte van 2019. Het motief 'Bezoek aan familie of vrienden' kende in 2023 juist een relatieve en absolute toename ten opzichte van 2019. Anno 2023 waren er 12 tot 22 miljoen minder passagiers op Nederlandse luchthavens ten opzichte van prognoses van het KiM van voor de pandemie. De pandemie is niet noodzakelijk de oorzaak van de verschuivingen. Ook is het moeilijk om te zeggen of en in welke mate bepaalde veranderingen structureel van aard zijn.