Hoe beïnvloedt de snelheid van auto's de reistijd en negatieve effecten van autogebruik?

Al sinds jaar en dag discussieert men in Nederland over snelheid en de snelheidslimieten. Enkele jaren terug was er bijvoorbeeld discussie in Tweede Kamer, media en samenleving naar aanleiding van de reductie van de snelheidslimiet vanwege de stikstofproblematiek. En nu de nieuwe coalitie zich heeft voorgenomen om de snelheidslimiet ook overdag te verhogen, staat het onderwerp opnieuw in de belangstelling. Wanneer de overheid de maximumsnelheid op snelwegen heroverweegt, is het relevant om bekend te zijn met de relatie tussen snelheid en het effect van die snelheid op de diverse beleidsdoelen. In deze notitie heeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) de feiten over snelheid op een rij gezet. 

We laten in de notitie zien hoe het directe voordeel van een hogere snelheid, en de directe nadelen voor verkeersveiligheid, CO2-emissie en geluidssterkte, afhangen van de snelheid. We vergelijken de effecten met die bij een referentiesnelheid van 100 km/h. Let wel, we doelen hier op de feitelijke snelheid, niet op de snelheidslimiet. Weliswaar is de snelheidslimiet van grote invloed op de snelheden die, als het niet te druk is op de weg, kunnen worden gereden, maar bijvoorbeeld tijdens files is de snelheid veel lager dan de limiet. Ook zijn er mensen die zich niet aan de limiet houden.

De notitie is gebaseerd op de beschikbare wetenschappelijke literatuur. Die literatuur is niet zo gemakkelijk toegankelijk. De relatie tussen snelheid en verkeersveiligheid bijvoorbeeld, is weliswaar veel onderzocht, maar over hoe het nu echt zit zijn nog geregeld misverstanden. Ook de relatie tussen snelheid en CO2-emissie bleek niet eenvoudig boven tafel te krijgen. 

Met deze notitie hoopt het KiM duidelijkheid te scheppen over de feiten, zodat de discussie over de hoogte van de snelheidslimiet op basis van zo duidelijk mogelijke informatie gevoerd kan worden.