Spatial effects of automated driving: dispersion, concentration or both?

Wat zou het effect zijn van de komst van de zelfrijdende auto’s op de plaats waar mensen wonen en werken? Een vaak gehoorde redenering is dat automobilisten verder weg zouden gaan wonen van hun werk, omdat ze hun tijd in de zelfrijdende auto nuttig kunnen besteden. Er is echter een tegenkracht. In steden bieden mobiliteitsdiensten met zelfrijdende auto’s veel efficiënter van-deur-tot-deur vervoer vergeleken met de huidige bus, tram en metro. Dat maakt wonen in de stad aantrekkelijker.

De studie ‘Spatial effects of automated driving: dispersion, concentration or both?’ door George Gelauff, Ioulia Ossokina en Coen Teulings analyseert deze twee effecten voor Nederland met behulp van het ruimtelijk algemeen evenwichtsmodel LUCA.

  • Een patroon van spreiding treedt op doordat automobilisten minder moeite hebben met langer reizen als ze de reistijd nuttig kunnen besteden. Hier verliezen steden bevolking ten gunste van het landelijk gebied.
  • Daar tegenover staat een trek naar de steden als gevolg van het vervangen van openbaar vervoer door van-deur–tot-deur mobiliteitsdiensten. De bevolking in de Randstad groeit ten koste van regio’s buiten de Randstad.
  • Een combinatie van deze twee effecten geeft een gemengd beeld. In de steden en buitenwijken in de Randstad heeft de trek naar de stad de overhand en groeit de bevolking. In de steden buiten de Randstad is het spreidingseffect sterker: die verliezen bevolking, deels aan het omliggende landelijk gebied.

George Gelauff*, Ioulia Ossokina**, Coen Teulings***

*KIM Netherlands Institute for Transport Policy Analysis

**Eindhoven University of Technology

***University of Cambridge and University of Amsterdam