Kriebels tussen woning en werk: wat verklaart het verschil in reistijd?

Werknemers van grote organisaties zijn veelal het langst onderweg in het woon-werkverkeer, terwijl zelfstandigen juist een korte reistijd hebben. In sectoren als nuts, bouw, mijnbouw en industrie zijn de reistijden lang. In sectoren als zorg, onderwijs en openbaar bestuur zijn de reistijden kort. Ook de mogelijkheden om thuis te werken, flexibele uurroosters en weekroosters kunnen geassocieerd worden met de lengte van de woon-werkverplaatsing.  

Dit en meer komt aan bod in deze bijdrage voor het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2018, waarin we de reistijd in het woon-werkverkeer van verschillende groepen en landen in Europa bestuderen. We hebben daarbij een bijzondere interesse in de werkomstandigheden van de werkenden. Daarmee kijken we verder dan enkel traditionele verklarende factoren, zoals geslacht, leeftijd en inkomen. Desalniettemin laat de analyse zien dat deze meer traditionele determinanten ook van belang zijn. De verschillen tussen de Europese landen blijken van belang: Duitsland, Turkije en Litouwen kennen een bovengemiddeld lange reistijd, Noorwegen en Portugal kennen juist een kortere reistijd. Nederland zit op het Europese gemiddelde.