Toegang tot ov-data

Position paper voor een Rondetafelgesprek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer op dinsdag 10 september 2019.

Deze position paper gaat achtereenvolgens in op de positionering van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), het belang van ov-data voor kennisrijk beleid dat zich richt op de reiziger, dat wat het KiM bij de beschikbaarheid van ov-data belangrijk vindt, en een analyse van de ontstaansgeschiedenis van de huidige situatie met betrekking tot ov-chipkaartdata.