Vliegen na corona? De vliegintentie en houding ten opzichte van de luchtvaart van Nederlanders na twee jaar COVID-19

Onderstaande paper is een KiM-bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, gehouden op 13 en 14 oktober 2022 te Utrecht.