Seminar Transportinnovaties en lange termijn omgevingsbeleid: implicaties voor de Nationale Omgevingsvisie

Nederlands omgevingsbeleid streeft uitdagende doelen na zoals: een concurrerende en tevens duurzame economie, goede bereikbaarheid en tevens een waardevolle leefomgeving. Technologische innovaties kunnen helpen om deze doelen te bereiken, maar ze kunnen dit ook bemoeilijken. In dit seminar reflecteren experts uit beleid en onderzoek op de ruimtelijke effecten en beleidsimplicaties van twee transportinnovaties: de zelfrijdende auto’s en smart mobility. Het seminar werd georganiseerd in samenwerking tussen KiM, het Ministerie van Binnenlandse Zaken (directie NOVI) en TU Eindhoven.

Presentaties tijdens het seminar ‘Transportinnovaties en lange termijn omgevingsbeleid: implicaties voor de Nationale Omgevingsvisie’, 8 maart 2018 te Den Haag.