Wie is er afhankelijk van de bus?

Vooral arbeidsongeschikten en werkzoekenden zijn sterk afhankelijk van de bus. Ook bij jongeren tot 18 jaar en leden van huishoudens met een laag inkomen is de kans bovengemiddeld dat zij zijn aangewezen op dit vervoermiddel. Tenminste voor een deel van hun verplaatsingsbehoeften. Een combinatie van deze kenmerken geeft de groep die het meest sterk is aangewezen op het vervoer per bus. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd bij het KiM.

Het doel van het onderzoek was het identificeren van zogenaamde ‘captives’ onder de huidige busgebruikers in Nederland. Daarbij wordt deze afhankelijkheid opgevat als een geleidelijke schaal: mensen kunnen in meer of minder mate aangewezen zijn op busvervoer. In de internationale literatuur ligt het accent sterk op het ontbreken van een reismogelijkheid met de auto. In Nederland speelt de fiets ook een belangrijke rol.

Busgebruikers door dik en dun

Dit deelonderzoek is uitgevoerd in het kader van het onderzoek ‘Busgebruikers door dik en dun’. De presentatie is gegeven bij een cluster 7 bijeenkomst van het transport onderzoeksnetwerk NECTAR.