Kosten en baten van vervoersmodaliteiten

Presentatie ten behoeve van een Rondetafelgesprek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer op woensdag 13 november 2019.

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat hield op 13 november een rondetafelgesprek over kosten en baten van vervoersmodaliteiten en heeft het KiM uitgenodigd om haar zienswijze te geven op dit onderwerp. De presentatie van Pauline Wortelboer-van Donselaar legt de verbinding tussen de verschillende manieren om vraagstukken over kosten (en baten) van vervoersmodaliteiten te benaderen.

Afhankelijk van de beleidsvraag zijn er verschillende soorten gegevens nodig. Bijvoorbeeld bij het antwoord op de vraag naar de kansen van substitutie van luchtvaart naar de trein speelt de relatieve aantrekkelijkheid van modaliteiten voor de reiziger, in termen van reistijd en reiskosten, een belangrijke rol. Bij het antwoord op de vraag welke externe kosten hiermee samenhangen, staat niet de reiziger (of vervoerder) maar de impact op de samenleving centraal.