Thuiswerken tijdens en na de coronacrisis

Van de Nederlanders die momenteel (deels) thuiswerken, verwacht een groeiend aandeel dit ook na de coronacrisis vaker te doen. In maart/april betrof dit nog 27% van de thuiswerkers; in juni/juli was dit 45% en in september/oktober 47%. Het aandeel dat na de coronacrisis verwacht vaker thuis te werken is hoger onder degenen met een kantoor- of managementfunctie dan onder andere thuiswerkers. Dit blijkt uit het onderzoek 'Thuiswerken tijdens en na de coronacrisis' van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).