Een inclusief openbaar vervoersysteem in het digitale tijdperk: op het juiste spoor?

Mensen met een verhoogd risico op digitale uitsluiting, zoals ouderen of laaggeletterden, ondervinden voordelen, maar ook nadelen van digitalisering in het openbaar vervoer. Net als andere groepen mensen ervaren zij het gemak van digitale reisinformatie en betaalmogelijkheden. Tegelijkertijd lopen ze tegen problemen aan, onder andere doordat sommigen digitaal weinig vaardig zijn of niet over een geschikte smartphone of pc beschikken. Dit blijkt uit het onderzoek 'Een inclusief openbaar vervoersysteem in het digitale tijdperk: op het juiste spoor?' van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) dat in haar rapport (en brochure) ook een aantal suggesties doet om digitale drempels in het openbaar vervoer te verlagen.