Energieketens voor CO2-neutrale mobiliteit

Om alle huidige wegvoertuigen in Nederland CO2-neutraal op elektriciteit te laten rijden, is een windmolenpark ter grootte van de provincie Utrecht nodig. Energiedragers zoals waterstof, synfuels en biobrandstoffen kosten veel meer ruimte, maar hebben specifieke voordelen die vooral voor scheepvaart en luchtvaart over lange afstand belangrijk zijn. Dit blijkt uit het onderzoek 'Energieketens voor CO2-neutrale mobiliteit' van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) en TNO.

*Update 20-10-2022: In de brochure ( figuren op pagina 17 en 18)  en in het achtergrondrapport (figuren 6.6 en 6.7) zijn de fossiele-brandstofkosten gecorrigeerd zodat ze exclusief belasting en accijnzen zijn.