Verwachte effecten van betalen naar gebruik

Een heffing op autogebruik leidt naar verwachting tot minder autoritten, een lagere afgelegde afstand van alle auto’s tezamen en minder files. Met als gevolg minder verkeersongevallen en een betere luchtkwaliteit. Daarentegen neemt het autobezit, en daarmee onder meer de druk op de schaarse openbare ruimte, toe. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) naar de effecten van betalen naar gebruik (BnG).