Actualisatie maatschappelijke kosten van verkeersongevallen

De maatschappelijke kosten van verkeersongevallen in 2020 zijn geschat op € 27 miljard. Dit blijkt uit een onderzoek dat het bureau W2Economics heeft uitgevoerd in opdracht van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). De geschatte kosten zijn hoger dan in voorgaande jaren. Dit komt vooral omdat mensen er meer waarde aan hechten om verkeersveiligheidsrisico's te verkleinen.