Lessen over het versnellen van mobiliteitstransities in andere landen

Nederland staat niet alleen in het streven naar een slim en duurzaam mobiliteitssysteem. Het is ook een ambitie in andere landen. Vaak lopen deze landen tegen dezelfde problemen aan. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft verkend wat we van andere landen kunnen leren over het versnellen van deze mobiliteitstransitie.

Inzicht uit 8 landen

Voor de verkenning 'Lessen over het versnellen van mobiliteitstransities in andere landen' heeft het KiM 8 landen bestudeerd: Zweden, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Singapore, China, Japan en de Verenigde Staten. Deze landen zijn geselecteerd omdat zij, op basis van internationale rangordes, voorlopen in het versnellen van mobiliteitstransities. Met uitzondering van Singapore zijn deze landen door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aangemerkt als 'prioritair land'. Nederland werkt met deze landen samen in de transitie naar slimme en duurzame mobiliteit.

3 deelaspecten

Het KiM onderscheidt 3 deelaspecten van de transitie naar een slim en duurzaam mobiliteitssysteem. Dit zijn: de automatisering van mobiliteit, de overgang van eigendom naar het delen van mobiliteit (sharification) en de decarbonisatie. Over deze thema's heeft het KiM gesproken met vertegenwoordigers van IenW op de ambassades in de 8 landen. Na de interviews hebben de onderzoekers aanvullend desk research gedaan aan de hand van onder meer beleidsstukken, studies en nieuwsberichten. 

Overzicht van lessen

Op basis van de interviews en literatuur geven de onderzoekers van het KiM een overzicht van lessen die relevant of vernieuwend zijn voor het versnellen van de transitie naar slimme en duurzame mobiliteit. De lessen zijn beknopte uitwerkingen van observaties uit de 8 bestudeerde landen. Een aantal lessen zijn: 

  • De brede inzet door publieke en private partijen van field labs, test labs en living labs versnelt de automatisering en sharification van mobiliteit in Duitsland, China, Zweden, Denemarken en Singapore.
  • De inzet van communicatiemiddelen voor gedragsverandering of het brengen van een lastige boodschap versnelt de decarbonisatie in Frankrijk, Japan en Singapore. 
  • Vroegtijdige landelijke wetgeving (‘legalize first’- strategie) versnelt het experimenteren met zelfrijdende auto’s in Duitsland en Frankrijk.
  • Een nationale visie op een fossielvrije samenleving in 2045 is in Zweden leidend in het mobiliteitsbeleid. 

De internationale verkenning past in een bredere behoefte van IenW om structureler te leren van andere landen over mobiliteitstransities. Inzichten uit dit project zijn ook gebruikt bij de Mobiliteitsvisie.