Verandering in externe kosten en infrastructuurkosten van het goederenvervoer door modal shift

Op internationale goederenvervoercorridors van en naar Nederland kan een deel van het goederenvervoer dat nu over de weg gaat tegen lagere bedrijfseconomische kosten worden vervoerd per spoor of binnenvaart. Daarnaast zijn de externe kosten en de infrastructuurkosten voor de overheid van goederenvervoer via spoor of binnenvaart per vervoersprestatie momenteel lager dan van het wegvervoer. Op de korte termijn kan beleidsinzet op modal shift daarom effectief zijn, zo stelt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).