Autoluw beleid gemeenten: doelen, effecten en rollen

De plek van de auto in steden verandert. Veel gemeenten leggen in hun mobiliteitsplannen niet meer de nadruk op het faciliteren van de auto, maar voeren autoluw beleid. De aanpak van deze gemeenten richt zich op doelen van een brede welvaart, zoals bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. In de publicatie 'Autoluw beleid gemeenten: doelen, effecten en rollen' verkent het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) hoe en waarom gemeenten autoluw beleid voeren, de effecten van autoluwe maatregelen en hoe het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zich hiertoe kan verhouden.