Waar is de ov-reiziger gebleven?

Het gebruik van het openbaar vervoer (ov) is sinds de COVID-19-pandemie sterker veranderd dan het gebruik van andere vervoerwijzen. Hoewel mensen na het afschaffen van alle COVID-maatregelen wel weer vaker het ov nemen, blijft het herstel van het aantal reizigers duidelijk achter in vergelijking met gebruikers van de auto of de (elektrische) fiets. Dit komt onder meer doordat ov-reizigers veel vaker blijven thuiswerken dan andere reizigers. Ook maken zij minder zakelijke reizen. Daarnaast is het aantal mensen dat bij voorkeur het ov gebruikt voor vrijetijdactiviteiten, afgenomen. De veranderingen lijken grotendeels structureel van aard. De pandemie is niet de enige reden voor het verminderde ov-gebruik. Ook andere factoren spelen een rol, zoals een hoge inflatie en een gedaald ov-aanbod. Dit concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in de publicatie 'Waar is de ov-reiziger gebleven?'.