Trendbrekersessies verkeersveiligheid

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) levert in oktober 2023 in opdracht van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) een bijdrage aan een aantal zogeheten ‘trendbrekersessies’ die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat(IenW) organiseert. De bijdrage van SWOV omvat een overzicht van de huidige en verwachte ontwikkelingen in de verkeersveiligheid. Waar liggen de grootste problemen? En op welke wijze kunnen effectieve oplossingsrichtingen en effectieve maatregelen worden beschouwd? Meer informatie vindt u op de website van SWOV.